ONLINE Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησής σας!

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι προβλέπουν αναλυτές για την πορεία των μετοχών μετά την τραπεζική κρίση

Πώς επηρεάζονται οι επενδυτές και από τη χρονική μετάθεση των εκλογών Με το επενδυτικό κλίμα...

Περισσότερα   

Ταμειακές μηχανές: Έρχονται «λουκέτα» έως 10 ημέρες για μη διαβίβαση αποδείξεων στην ΑΑΔΕ

Ποιοι κινδυνεύουν με κλείσιμο της επιχείρησης για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν μετά τις 31/10/2022 – Τι...

Περισσότερα   

Νέο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με πλήθος φορολογικών, τελωνειακών και άλλων διατάξεων

Δείτε τις σημαντικότερες διατάξεις σε ειδήσεις:✔ Ψηφιακή έκδοση Δελτίων Αποστολής και διαβίβασή τους✔ Φορολογία κληρονομιών:...

Περισσότερα   

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες για τα οποία παρατείνεται η υπαγωγή σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έως 31.12.2023

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνεται μεταξύ άλλων η παράταση εκ νέου και...

Περισσότερα   

Φορολογικό Ημερολόγιο

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1
2
3
4
5
Υποχρεώσεις για Φεβρουάριος

28

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κατάστασης από πλοιοκτήτες, με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο νηολόγιο στις 31.12 του προηγούμενου έτους, ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων κυριότητάς τους, για το διαχωρισμό σε υπαγόμενα και μη στο τέλος ρυμουλκώνΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, για το φορολογικό έτος 2022, εκτός των περιπτώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλίαΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή «myBusinessSupport» της Α.Α.Δ.Ε. των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας, για πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί εντός του έτους 2022 (και δεδομένων των συμβάσεων που συνάφθηκαν από 26.5.2022 -έναρξη ισχύος του ν. 4935/2022- και έως 31.12.2022, από παραγωγούς για τη χορήγηση της μείωσης φόρου εισοδήματος κατά 30% από το επόμενο φορολογικό έτος)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου για τη διανομή των εντύπων των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, για το τρίμηνο 10ος-12ος 2022ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Μάρτιος

1

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

2

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

3

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

4

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

5

Κανένα Συμβάν
6
7
8
9
10
11
12
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

7

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

8

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

9

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

10

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για την εκκίνηση της παροχής υπηρεσιών και της ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Φεβρουάριο («μπλοκάκια», έναρξη ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Μάρτιος

12

Κανένα Συμβάν
13
14
15
16
17
18
19
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

14

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

15

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς, η οποία προκλήθηκε από τη πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα των δυο κλάδων (Προσοχή: έως 15.3.2023 και ώρα 14:00)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Μάρτιος

17

Υποχρεώσεις για Μάρτιος

18

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

19

Κανένα Συμβάν
20
21
22
23
24
25
26
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

21

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

22

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

23

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

24

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

25

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

26

Κανένα Συμβάν
27
28
29
30
31
1
2
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

28

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

29

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάρτιος

31

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Ιανουαρίου)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή από τους υπόχρεους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, που εφαρμόζονται για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, δεδομένων που αφορούν στο προηγούμενο έτος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

null

Υποβολή Ερωτημάτων

Απαντήσεις από Συμβούλους

null

Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Βάσει Των Ταμειακών Ροών

null

Διαβουλεύσεις Επιμελητηρίου

Τοποθετήσεις για Την Επιχειρηματικότητα

null

Forum

Επικοινωνία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών της υπηρεσίας

null

Αναζήτηση ΚΑΔ

Δομημένη Αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας

Επενδυτικά Προγράμματα

ΕΤΕ: Η επενδυτική ορμή των ΜμΕ διευρύνει τα περιθώρια απορρόφησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της διάθεσης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και εν...

Περισσότερα   

Πολυκατοικίες: Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τα ηλιακά συστήματα

Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης ηλιακών θερμοσιφώνων και φωτοβολταϊκών στις πολυκατοικίες, ετοιμάζει το ΥΠΕΝ...

Περισσότερα   

Άρθρα - Μελέτες

Δανεισμός κατά αποταμίευσης…

Η αναπτυσσόμενη οικονομία του δανεισμού, θα μπορούσε να έχει σε βάθος χρόνου δραματικές γεωπολιτικές και...

Περισσότερα   

RSS