Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Δεκεμβρίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Δεκεμβρίου

ΗΜΕΡΑ

Ιαν 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm