Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Οκτωβρίου

ΗΜΕΡΑ

Νοέ 10 2022
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

12:00 am - 12:00 pm