Καταβολή διαφορών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2023, λόγω αύξησης των τεκμαρτών αποδοχών από 1.1.2023

Καταβολή διαφορών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2023, λόγω αύξησης των τεκμαρτών αποδοχών από 1.1.2023

ΗΜΕΡΑ

Μαρ 31 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm