Καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας

Καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας

ΗΜΕΡΑ

Ιούν 30 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm