Προσκόμιση δικαιολογητικών για τη λήψη επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαΐου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας)

Προσκόμιση δικαιολογητικών για τη λήψη επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαΐου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας)

ΗΜΕΡΑ

Φεβ 15 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm