Υποβολή αίτησης για επανένταξη σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, από τους οφειλέτες που απώλεσαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις α) των άρθ. 98-109 του ν. 4611/2019 ή β) του άρθ. 289 του ν. 4738/2020

Υποβολή αίτησης για επανένταξη σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, από τους οφειλέτες που απώλεσαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις α) των άρθ. 98-109 του ν. 4611/2019 ή β) του άρθ. 289 του ν. 4738/2020

ΗΜΕΡΑ

Ιούλ 31 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm