Υποβολή ενστάσεων και δικαιολογητικών τεκμηρίωσης στο Π.Σ. Εργάνη, από επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2022 και δεν έλαβαν από την Α.Α.Δ.Ε. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να τις ενημερώνει σχετικά μέχρι 7 Ιουλίου 2023

Υποβολή ενστάσεων και δικαιολογητικών τεκμηρίωσης στο Π.Σ. Εργάνη, από επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2022 και δεν έλαβαν από την Α.Α.Δ.Ε. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να τις ενημερώνει σχετικά μέχρι 7 Ιουλίου 2023

ΗΜΕΡΑ

Ιούλ 28 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm