Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου Ε4 τροποποιητικού αποδοχών, λόγω της επέκτασης και κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικών των Σ.Σ.Ε. α) εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού (ΦΕΚ Β’ 3699/8.6.2023) και β) του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β’ 3942/17.6.2023)

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου Ε4 τροποποιητικού αποδοχών, λόγω της επέκτασης και κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικών των Σ.Σ.Ε. α) εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού (ΦΕΚ Β’ 3699/8.6.2023) και β) του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας (ΦΕΚ Β’ 3942/17.6.2023)

ΗΜΕΡΑ

Ιούλ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm