Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας κατά τον μήνα Αύγουστο 2023 (ημερομηνίες ανά περίπτωση), από πυρόπληκτες επιχειρήσεις (πυρκαγιές Αυγούστου 2023)

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας κατά τον μήνα Αύγουστο 2023 (ημερομηνίες ανά περίπτωση), από πυρόπληκτες επιχειρήσεις (πυρκαγιές Αυγούστου 2023)

ΗΜΕΡΑ

Σεπ 11 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm